Der er mange gode grunde til at vælge fjernevarme, hvor det er muligt. Den mest tiltalende for de fleste danskere er, at det er billigere end både gas og olie, men en anden stor fordel er, at det er langt mere miljøvenligt end mange andre opvarmningsformer. Fremtidens fjernvarme er kommet for at blive.

Hvad er fjernvarme?

Helt overordnet kan man sige, at fjernvarme er varmt vand fra et kraftværk, der fordeles til et områdes ejendomme ved hjælp af et højisoleret rørsystem. Det varme vand bruges så til opvarmning af lokalerne samt varmt brugsvand. Når vandet har afgivet sin varme, sendes det tilbage til kraftværket, hvor det opvarmes påny.

Når fjernvarmevandet rammer en bygning, så er det ca. 80 grader varmt afhængig af anlæg og årstider. Inde i ejendommen fordeles vandet i to rør: 1 til opvarmning og 1 til brugsvand.

Fjernvarmens fordele

Som nævnt har fjernvarme mange fordele. De mest udbredte er, at det er billigt og godt for miljøet.

Minimerer CO2-udledningen

Først og fremmest er fjernvarme en miljømæssig god varmeløsning, fordi varmen fremstilles af overskudsvarme fra produktion af elektricitet på kraftvarmeværk eller fra afbrænding af affald. På den måde opnås en optimal udnyttelse af brændslet og forureningen nedsættes.

Fjernvarme er uafhængig af hvilket brændsel, der anvendes. Det betyder, at produktionen kan baseres på fossile brændstoffer, på biomasse og på vindkraft – og i sidste ende medvirker det til en høj forsyningssikkerhed og et lavere CO2-forbrug på landsplan.

Fjernvarme er en billig løsning

Dernæst er fjernvarme billigere end både gas, olie og elvarme. Priserne varierer fra værk til værk, og det skyldes, at prisen afhænger af fjernvarmeanlæggets økonomi, husstandenes placering og prisen på det brændstof, fjernvarmeværket bruger.

Priserne fra de forskellige fjernvarmeværker kan du finde på Energitilsynets hjemmeside.

Fjernvarme er fremtiden

Knap 2 ud af 3 danskere har fjernvarme, og det skyldes, at flere kommuner i disse år graver flere og flere fjernvarmerør ned, så alle boliger på sigt kan få denne form for varme. Fjernvarme giver frihed til at vælge de energikilder, der er billigst og mest miljøvenlige.