At kunne give førstehjælp til personer i nød er en vigtig og nyttig kundskab. Ofte handler det om liv eller død, for eksempel når en person oplever et hjertestop. Med professionelle førstehjælpsdukker kan man træne basal og livreddende førstehjælp.

De fleste støder på førstehjælpskurser i løbet af livet. Inden man kan starte hos en køreskole, er det sågar et krav, at man har bevis på at have deltaget i et førstehjælpskursus. Men mange møder førstehjælpsundervisningen allerede i folkeskolen.

Vi møder førstehjælpen mange steder, fordi videnskaben har vist os, at uddannelse i førstehjælp faktisk gør en forskel. Derfor tilbyder mange arbejdspladser også årlige førstehjælpskurser, også selvom den specifikke arbejdsplads ikke arbejder indenfor en speciel risikozone.

Studier viser, at det ikke er nok at lære førstehjælp en enkelt gang. Jo længere tid der går fra kurset er afsluttet til man møder en situation, der kræver førstehjælp, jo mere viser tvivlen sig, og det koster tid. Derfor er genopfriskende kurser vigtige for at sikre at mennesker i nød får den rette hjælp tidsnok.

Førstehjælp er en essentiel kundskab i et moderne samfund

Ingen kan vide, hvornår ulykken rammer. Vi kan heldigvis gøre meget for at forebygge, men vi kan aldrig helt udrydde sygdomme og ulykker. Derfor er det også helt essentielt, at man i et moderne samfund har god adgang til førstehjælpstræning.

Hver dag sker der færdselsulykker, hjertestop og mange andre uforudseelige uheld. Du er bedre klædt på til at møde disse situationer, hvis du har styr på din førstehjælp. Hvornår er hjerte-lungeredning aktuelt, skal jeg lede efter en hjertestarter, og hvad gør man, hvis en person har slået hoved, nakke eller ryg voldsomt?

Alle disse spørgsmål får du svar på ved et førstehjælpskursus. Og svarene er ikke helt ligegyldige, når det handler om at redde liv.